NAVIGATION
SOCIAL
ADDRESS 37A Fridtjof Nansen Str. 1142, Sofia, Bulgaria
CONTACT e: office@afcea-bg.org f: +359 888 70 82 81

Телелинк бизнес сървисис" е българска компания, ангажирана в бизнес процесите и нуждите на своите клиенти, предоставяйки им възможност да използват технологиите, за да реализират пълния си потенциал в дигиталната ера.
Холдингът „Телелинк" е основан през 2001 г. С глобална мрежа в 10 държави и 17 години опит, Телелинк предлага богат набор от иновативни услуги и решения в сферата на ИТ инфраструктурата, информационната сигурност, дигиталната трансформация, големите данни, управляваните услуги и облачни решения.
Телелинк непрекъснато инвестира в обучение, развитие и сертифициране на своите служители. Международният екип на компанията се състои от водещи експерти и визионери в областта си, наброявайки 600 висококвалифицирани служители и над 2000, работещи на проектна база.
Telelink Business Services is a Bulgarian company engaged in the business processes and needs of its clients enabling and inspiring them to adopt technology and realize their full potential in the digital world. We tap into global talent, compelling next-generation IT solutions and extensive partner relationships to help everyone to transform digitally and seize new opportunities. 
With a global network spanning across 10 countries and 17 years of experience we provide a wide range of innovative services and solutions in the fields of cybersecurity, digital transformation, managed services, IT infrastructure, cloud, and big data. 
Telelink's international team numbers 600 highly qualified professionals and over 2000 people working on project basis representing the region's largest pool of certified experts, trained to work within and across vendors and technologies.
NAVIGATION
ADDRESS Address line 1 Town /CityCounty/State
CONTACT e: yourname@yourdomain f: 01234 000001
SOCIAL